Kontakt

DZIAŁ HANDLOWY:

Sławomir
504988680
biuro@dominator.info.pl

DZIAŁ LOGISTYKI:

DZIAŁ ROZWOJU, JAKOŚCI:

Łukasz Stanek
511 551 022
lukaszstanek@dominator.info.pl

DZIAŁ JAKOŚCI, IT:

Sławomir Kuśmirek
504 988 580
biuro@dominator.info.pl

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Dział Handlowy
Dział Handlowy polega na pracy analitycznej, przygotowywaniu różnego rodzaju zestawień oraz telefonicznej obsłudze klienta. Dział obejmuje również stanowisko odpowiedzialne za aktywną współpracę z kluczowymi klientami- negocjowanie warunków handlowych, koordynację i egzekucję ustaleń.

Dział Rozwoju
Aby powstał nowy produkt, najpierw musi zostać stworzona jego receptura. To właśnie technolodzy Działu Rozwoju zajmują się doborem składników, opracowywaniem nowych produktów i udoskonalaniem już istniejących.

Dział Logistyki
Dział Logistyki zajmuje się planowaniem, analizowaniem miejsc kolportażu, rozpracowywaniem tras, koordynacją przebiegu i bierzącą kontrolą realizowanych kolportaży za pomocą systemów GPS. Od pracowników tego działu oczekujemy przede wszystkim dobrej organizacji pracy, operatywności i samodzielności w działaniu, a wszystko po to, by jakość Grupy Dominator była na najwyższym poziomie.

Dział IT
Dział Informatyczny administruje całym systemem monitorującym kolportaż, rozwiązuje skomplikowane problemy techniczne oraz wdraża nowe systemy oprogramowania i urządzenia, a w razie potrzeby wspiera inne działy w zakresie usprawniania pracy. Tworzy również programy wspierające naszą działalność i usprawniające bieżącą pracę wykorzystując swoją wiedzę dotyczącą programowania.

Dział Jakości
Jakość produktów Grupy Dominator jest dla nas elementem kluczowym. Dlatego zanim produkt reklamowy trafi do naszych klientów, specjaliści Działu Jakości dokładnie kontrolują, czy odpowiadają one standardom utrzymywanym przez naszą firmę. Chcemy bowiem, by nasze marki kojarzyły się z tym co najlepsze. Od pracowników tego Działu oczekujemy głównie dokładności, sumienności i zaangażowania w realizacji powierzanych zadań.